• Deze website is onder constructie. We zien u graag in de toekomst.
Dé oplossing voor 'Closed Loop'-medicijndistributie

Verplegend personeel heeft een behoorlijk lastige baan. Ze moeten hun aandacht constant verdelen en hun werk wordt met regelmaat onderbroken. Dat is een uitdaging, want onderbrekingen kunnen leiden tot het maken van fouten. Vaak onschuldig, maar het kan ook gebeuren dat door een fout de patiëntveiligheid in geding komt. In het slechtste geval kan het zelfs levens kosten, bijvoorbeeld bij een kritiek en complex proces als medicijnuitgifte.

Wat kunnen we daaraan doen? Het proces zo inrichten dat er simpelweg geen ruimte meer is om fouten te maken. Dat is MedLink, een slimme combinatie van hard- en software waarmee medicijndistributie zo veilig mogelijk wordt ingericht. Met MedLink werkt het verplegend personeel veiliger en efficiënter. Met een verhoogde patiëntveiligheid tot gevolg.

MedLink bestaat uit:
- De Humanscale Touchpoint carts
- Een slim medicatieladenblok met individueel vergrendelbare patiëntbakjes
- De MedLink software (Lite of Pro)